A Fenevad száma
(Steven Burks)
 

"Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát;
mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat." (Jel. 13:18)
A boszorkányság és minden pogány művészet az asztrológián alapul. A számokat,
amelyek az állatövekre épülnek, jövendőmondásra használták, és használják ma
is.
Az ősi asztrológia az égbolt csillagzatait 36 csillagképre osztotta. Ezeket
különböző amulettek szimbolizálták, amelyeket "Sigilla Solis" avagy a
napkorongnak hívtak. Ezeket a pogány pap viselte, melyek magukba foglalták
1-36-ig a számokat - s melyek segítségével jövendőt is mondtak. Ezeket az
amuletteket általában aranyból készítették, mivel a sárga a Nap színe.
A pogány főpap egy 6x6-os mátrixot vagy táblácskát használt ezeken az
amuletteken, melyen a számok 1-36-ig egy-egy négyzetben voltak rajta. Ha a
számokat (bármely oszlopban) összeadjuk, 111-et kapunk. És mivel 6 oszlop
van, 6 x 111 = 666. (Lásd illusztráció) A 666 a Napisten összesített száma
volt, s ez egy titkos száma volt, mint az Állatöv Uralkodójáé.
 

6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31

(Ezt egy olyan táblázatban kell elképzelni, mint a szorzótábla.)

A 666 a Napisten titkos száma volt, de a Biblia azt mondja: "emberi szám"
az. Ki ez az ember (akié ez a szám)? Menjünk vissza I. Mózes könyvéhez, és
kezdjük el a keresést ott!
"Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas
vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint
Nimród. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a
Sineár földén." (I. Móz. 10:8-10.)
Nimród épített egy várost Sineár földjén, ami később Babilon néven lett
ismert. Ő és a felesége alapította meg a Napisten imádatot, amely aztán
szétterjedt a földön. Nimród halála után Szemirámisz őt Napistenként nevezte
meg. Később Szemirámisz szült egy fiút, akiről azt mondta, Nimród gyermeke,
és akit Tammusznak (Hajnalcsillag) nevezett el. Azt mondták, Tammusz a
Napisten (Nimród) inkarnációja, és Szemirámisz (Hold istennő) a nagy
anyaistenné vált, aki az egek királynője.
Megállapítottuk tehát, hogy Nimród volt a Napisten. De hogy jön ez az idők
végéhez, hiszen Nimród már rég halott? Babilon királyai mint királyok és
papok tevékenykedtek a babiloni misztikus vallásban. S mint papok, viselték
a "Pontifex Maximus" nevet.
Az utolsó babiloni király Belsazár volt, s mikor Cirus elfoglalta Babilont,
a papoknak Pergamumba kellett menekülniük, hogy folytathassák uralkodásukat
(mint pap-királyok) a misztikus pogányságban. (Figyeld meg a párhuzamot a
Jel. Pergamum gyül.-nek írott levelével!)
Amikor a rómaiak leigázták Pergamumot, adoptálták az egész kultúrát, és
később ezek a nevek, kulcsok és öltözetek beszivárogtak az apostoli
kereszténységbe. Pergamum volt a kapocs Babilon és Róma között. (A katolikus
enciklopédia Rómát "Babilonnak" nevezi.)
Amikor Julius cézárt megválasztották "Pontifex Maximus"-nak i.e. 63-ban,
minden hatalom és az uralkodás alapjának joga reá szállt. A római cézárok
mint a babiloni pogányság papjai uralkodtak, viselve a "Pontifex Maximus"
nevet, mellyel Nimród utódaivá váltak.
I.u. 376-ban Gratian cézár visszautasította a "Pontifex Maximus" címet, Róma
püspöke (I. Damasus) viszont felvette azt, hivatalosan is pogány babiloni
pappá és Nimród utódává válva. A pápa azóta is viseli a "Pontifex Maximus"
megnevezést. Ez a cím a Napistené, akinek száma 666. A Katolikus Egyház
székhelye Rómában a pogány babiloni vallás fejévé vált, összegyűjtve a
pogány isteneket.
A hasonlóságok Babilon és a pápai Róma között megdöbbentőek. Ám még
megdöbbentőbb, hogy sok protestáns nem veszi észre, milyen sok ősi,
napisten-imádattal kapcsolatos dolgot kaptak Rómától. Néhány példa:

A Nap eredete, Tammusz születése: december 25. - (Karácsony)
Szemirámisz felmagasztalása, aki az anyaistenné vált - (Mária
mennybemenetele - Isten anyja)
40 napos böjt Tammuszért - (40 napos (nagy)böjt)
A kereszt a Napisten szimbóluma - (feszület)
A hét első napjának (mint Baál tiszteletének napja) szentsége - (a hét 7.
napjának (szombat) megváltoztatása a hét 1. napjára)
Pontifex Maximus - a pogány babiloni rendszer és bálványimádat fejének a
megnevezése - (Pontifex Maximus - a pápa első neveinek egyike)
A pogány babiloni szenthármasság: Nimród, Szemirámisz és Tammusz imádata
mint babiloni istené - (katolikus Szentháromság) Mindkettő egy egyenlő
oldalú háromszöggel szimbolizálva.

A HN Adventista alapító tagok felfigyeltek ezekre a hasonlóságokra, főként
ez utolsóra.
"A legnagyobb hiba, amit a reformációban találunk, hogy a reformátorok
abbahagyták a reformálást. Tovább mentek és előre haladtak, amíg a pápaság
utolsó nyomát is maguk mögött hagyták - úgymint a természetes halhatatlanság tanát, a szentelt vízzel való meghintéses keresztséget, a Szentháromság-tant és a vasárnapünneplést? Mentes lenne napjainkban az egyház a világias tévhitektől?" (James White, R&H, 1856. febr. 7.)

"A protestánsok többsége - a katolikusokkal együtt - hisz a
Szentháromságban, a lélek halhatatlanságában, a halál utáni öntudatban,
abban, hogy jutalmazás és büntetés lesz a halál alkalmával, a gonoszok örök
kínzásában, abban, hogy a szentek öröksége az egeken túl van, a meghintéses
keresztségben, a pogány vasárnapban a szombat helyett: mindabban, amely
ellenkezik az Újszövetség lelkületével és betűivel. Nyilvánvaló az anya és
lányai közötti hasonlóság." (M. E. Cornell, Facts for The Times 76. old, 1858)

"A meghintéses keresztséget, a Szentháromság-tant, a halál utáni öntudatot
és az örök kárhozatot mint alaphibákat, besorolhatjuk a hamis szombat és más tévtanok osztályába,
amelyeket a protestánsok a Katolikus Egyháztól vettek át." (James White, R&H, 1854. szept. 12.)

A következő jelek a boszorkányság és pogányság okkult szimbólumai és jelei,
amelyek 666-ot képviselnek különbözőképpen.
A triquetrum pogány eredetű, így mutatja a 666-ot. Három rejtett, különálló
6-ost tartalmaz.
A triquetra a Szentháromság közismert szimbóluma. A Sötétség
boszorkánykönyve, a tarot kártya és a (jövendőmondó) lélektábla is
rendelkezik a triquetrával.
Mint korábban megállapítottuk, a 666 a Napisten, Pontifex Maximus, az
antikrisztus szimbóluma. A pápa viseli ezt a címet. Bárhol is látjuk a jelét
(vasárnapünneplés), nevét (Pontifex Maximus) vagy nevének számát (666),
biztosak lehetünk abban, hogy Sátán a közelben van.