Kilencedik fejezet
     MELATONIN: a nyugalom
         és a megfiatalodás eszköze
 

Jonesék otthonában minden csendes volt, majd hirtelen mozgolódás támadt a hálószobában. Richard megdörzsölte a szemét és az órára nézett: "Jaj ne, June, elaludtunk! 7:30 van. Fel kell kelnünk! Ébreszd fel a gyerekeket. Már mindannyiunknak mennünk kell." Hirtelen minden a feje tetejére állt Jonesék otthonában. Miért különbözött az a néhány perc a korábbiaktól? Az idő tudatosulása és annak nyomasztó hatása miatt. Általában mindannyian tudjuk, hogy az idő nyomasztó kényszerétől terhelt környezetben élünk, tekintet nélkül arra, hogy elaludtunk-e reggel, vagy sem. Gyakran tűnik úgy, nincs elég órája a napnak. Megállapítjuk magunkról, hogy több energiára van szükségünk ahhoz, hogy elvégezzük mindazt, amit akarunk, vagy amit meg kell tennünk. Néha talán már úgy látszik, két ellenséggel birkózunk: a kötelességtudattal és a kimerültséggel.
A kimerültség komoly probléma világszerte. Az Egyesült Államokban és máshol végzett kutatások igazolják, hogy a nyugati országokban milliók küzdenek a kimerültséggel, fáradtsággal. Az Egyesült Államokban a kimerültség a tíz leggyakoribb probléma egyike, amellyel az orvost felkeresik. {Lábjegyzet:1 } Ami tovább ront a helyzeten, hogy a kimerültségtől nyugtalan emberek jelentős része, amikor lefekszik, nem tud elaludni. A legfrissebb egyesült államokbeli adatok jelzik, hogy minden évben úgy 3,3 millióan keresik fel az orvost álmatlanság miatt. {Lábjegyzet:2 } Eddig azt gondolták, hogy az idősebbek küzdenek leginkább ezzel a problémával – a 65 év feletti amerikaiak 34%-ának vannak alvási zavarai. {Lábjegyzet:3 }
Egy újabb keletű tanulmány megállapította, hogy az alvászavarok a 17–30 év közötti fiataloknál is mindennaposak. A kutatók kb. 3000 embert kérdeztek meg arról, vannak-e alvásproblémái – például elalvási nehézség, gyakori felébredés, szétdarabolt alvás, szundikálás napközben, rémálmok, túl korai felébredés vagy fáradtan ébredés – és csak 36% válaszolta, hogy mentes mindezektől. {Lábjegyzet:4 }
A nyugati országokban az álmatlanságot és a vele összefüggő zavarokat már iskoláskor előtti, kisebb gyermekeknél is diagnosztizálták. Egy német tanulmány például megállapította, hogy a 4-5 éves gyermekek 12 százalékának vannak elalvási nehézségei. {Lábjegyzet:5 } Különböző okokból szerte a világon milliók kérdezik jogosan: Miért vagyok olyan fáradt, és mit tehetek ellene?
Itt került előtérbe egy melatoninnak nevezett táplálékkiegészítő. 1993-ban Amerika szerte újságok hirdették a Massachusetts Institute of Technology (Massachusettsi Tudományegyetem) kutatási eredményét. Az egyetem tudósai bebizonyították, hogy a melatonin kis mennyiségben természetes altatóként működik. {Lábjegyzet:6 } A melatonin népszerűsége 1994-ben tovább nőtt, amikor beszámoltak arról, hogy repüléskor megkönnyíti az időeltolódás átvészelését. A vegyület iránti érdeklődés még erősebb lett, amikor élenjáró folyóiratok lapjain olvashattunk róla. 1995. augusztus 7-én a Newsweek kiemelten foglalkozott a melatoninnal. {Lábjegyzet:7 }, {Lábjegyzet:8 } Azóta a vegyület folyamatosan az érdeklődés középpontjában van, dollármilliókat hoz a könyvesboltoknak és az egészséges élelmiszerekkel foglalkozó cégeknek. A világ egyik vezető melatoninkutatója, dr. Russel J. Reifer 1995-ben könyvet írt a témáról, rámutatott a melatonin népszerűségére. Megállapította, hogy akkoriban 24 különböző amerikai cég foglalkozott a hormonnal, s új cégek rendületlen áradata csatlakozott az üzletelők soraihoz szinte havonta, {Lábjegyzet:9 } annak ellenére, hogy a melatonin nem idegen anyag a szervezet számára, hanem a testben termelt és sok élelmiszerben is megtalálható hormon. Még ha a melatoninpótlékoknak volt is kereskedelmi értékük, a kutatásnak erre a hormonra vonatkozóan egy másik vonala izgalmas igazán. Megtudtuk, hogy a melatonintermelődést természetes módon is fokozhatjuk szervezetünkben, költséges pótlékok nélkül. A fejezet egy későbbi részében részletesen ismertetem ezt a kísérletet, és gyakorlati javaslatokat is teszek arra, hogyan fokozhatjuk szervezetünk melatonintermelését.
A kutatások melatoninra vonatkozó állításai messze túlmennek azon, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozottá tenni az alvást és megkönnyíteni repüléskor az időeltolódás átvészelését. Mielőtt azonban a természetes vegyület messzire terjedő hatásait vizsgálnánk, közelebbről is szemügyre kell venni a kutatásnak azokat a területeit, melyek a melatonint először állították rivaldafénybe.
 

Alvásfokozó

D. Garfinkel izraeli kutató kollégáival a melatonint tizenkét személyen vizsgálta, akik átlagos életkora 76 év volt. {Lábjegyzet:10 }
A csoport egyik felének három hétig az ellenőrzötten forgalomba hozott melatoninból napi 2 mg-ot, a másik csoportnak pedig csupán placebót adtak. Egyhetes szünet után, amit "kiürülési időszaknak" neveztek, megismételték a kísérletet a csoport másik felével. Most ők kaptak hatásos melatonint, míg a többiek placebót. Az eredmények azt mutatták, hogy az alvás sokkal hatékonyabb lett a melatoninnal való kezelés ideje alatt. A hatékonyságot a teljes alvásidő és az ágyban töltött idő százalékos arányával mérik. {Lábjegyzet:11 } Ez 15%-kal javult melatonin nélkül, és 83%-kal a melatoninszedés ideje alatt. Más kísérletek {Lábjegyzet:12 }, {Lábjegyzet:13 } is kimutatták, hogy a melatonin segít lecsökkenteni az elalváshoz szükséges időt (19 perc 33-mal szemben az izraeli adatok szerint). Garfinkel és kollégái arra a következtetésre jutottak, hogy a melatonin javítja az alvás minőségét, noha nem növeli a teljes alvásidőt: ez pedig azt jelenti, hogy az ember rövidebb időt tölt ágyban, hogy egy adott mennyiségű alváshoz jusson.
 

Megbirkózik a repüléskor átélt hirtelen időeltolódással

A melatoninról bebizonyították, hogy segít a modern utazás egyik legnagyobb és legboszszantóbb problémáján, a repülés kiváltotta időeltolódási gondon. Kísérletek százaival – melyekben különböző adagokat és étrendeket alkalmaztak – vizsgálták ezt a hatását. {Lábjegyzet:14 }, {Lábjegyzet:15 } Az egyik kísérletből arra a következtetésre jutottak, hogy az a leghatékonyabb, ha a repülés napján veszik be a melatonint, és azt követően öt napon át szedik. {Lábjegyzet:16 } A melatonin előnyös hatásainak öszszegzése az 1. ábrán {Kép:01 – A melatoninpótlékok hatása az alvási és a repülés okozta időeltolódásból eredő problémákra} található.
 

Öregedés, gyógyítás és általános javulás

Talán semmi sem foglalkoztatta annyit az emberi képzeletet, mint az ifjúság forrásának kérdése. Néhányan ma is feltételezik, hogy az orvosi kutatás – legalábbis részben – a meletoninban jelölte ki az ifjúság helyreállítóját. Ezek a nézetek abból a felismerésből nőttek ki, hogy a melatonin enyhíthet a terheken és nehézségeken, melyeknek szervezetünk naponta ki van téve. Következésképpen elnevezték "erősítő és fiatalító" éjszakai hormonnak. {Lábjegyzet:17 } A melatoninnak ezek a gyógyító és általános helyreállító hatásai talán tényleg késleltetnek néhány változást, melyeket normális esetben az öregedésnek tulajdonítunk.
Vannak olyan elméletek is, melyek feltételezik, hogy a melatonin lassítja az öregedési folyamatot. Jól ismert, hogy az emberi melatoninszint csökken az élet során, ahogy a 2. ábra {Kép:02 – A melatoninszint csökkenése az élet során} feltünteti. {Lábjegyzet:18 }
Az éjszakai szint az 1–5 év közötti gyermekeknél éri el a csúcsot, és a pubertás során egyértelműen csökken. A pubertáskor végére a csúcson mért melatoninszint 75%-ra esik, {Lábjegyzet:19 } s a felnőtt élete során folyamatosan tovább csökken.
 

A melatonin növeli az állatok életkorát

A melatoninszint az állatokban is csökken az életkor előrehaladtával. Ha melatonint adunk nekik, meghosszabbítjuk az életidejüket. {Lábjegyzet:20 } Ez az életidő-növekedés talán a melatonin bizonyos típusú öregedés elleni hatásnak köszönhető? Ha igen, milyen különleges módon megy ez végbe? A kutatók feltételezik, hogy a melatonin öregedés ellenes hatásai állatokban (és talán emberekben is) többnyire a szabad gyökök utcaseprőjeként betöltött szerepében rejlenek.
 

Mik azok a szabad gyökök?

Minden anyag molekulákból épül fel. A szabad gyök egy szokásostól eltérő molekula, hiszen kiegyensúlyozatlan. Minden molekula protonok és neutronok alkotta atommagból áll, melyet elektronok vesznek körül. Az elektronok orbitális pályán keringenek a mag körül, valahogy úgy, ahogy a Föld kering a Nap körül. Élő szervezetekben az elektronok rendszerint párban találhatók. Van azonban néhány molekula, amelynek az elektronjai nem alkotnak párokat. Ezeket nevezik "páratlan elektronoknak", az ilyen molekulákat pedig szabad gyököknek.
A szabad gyökökben lévő páratlan elektronoknak nagy a jelentősége, mert igen nagy hajlandóságot mutatnak arra, hogy társat szerezzenek. A szabad gyök gyakran másodperc törtrésze alatt "ellop" egy elektront egy szomszédos vegyülettől. Ilyenkor ez a szomszéd, amelyik elvesztett egy elektront, "oxidálódik". Így az oxidálódott vegyület válik szabad gyökké. Mivel most hiányzik egy elektronja, erősen vágyakozik arra, hogy lopjon egyet az egyik szomszédjától – és ezt általában rövid úton meg is teszi. Az eredmény láncreakció, amelyben az oxidáció és a károsodás egyik molekuláról a másikra terjedhet, amíg valami meg nem állítja a folyamatot. Azokat a molekulákat, melyek meg tudják állítani ezt a láncreakciót, antioxidánsoknak nevezzük.
Nem minden szabad gyök rossz. A megfelelő időben és helyen létfontosságúak lehetnek. Például a szervezet mérgek elpusztítására többek közt egy oxidációs reakciókat és szabad gyököket alkalmazó rendszert működtet. {Lábjegyzet:21 } A szabad gyökök elengedhetetlenül fontosak a csírák hatékony elpusztításához is, amit a szervezet a fehérvérsejtekkel végez. {Lábjegyzet:22 }
Ugyanakkor a szabad gyökök lehetnek hihetetlenül veszélyesek is, amikor nem a szervezet normális védekező-pusztító folyamataiban vesznek részt. Megállapították, hogy legalább 50 betegségben játszanak szerepet. {Lábjegyzet:23 } Károsítják a DNS-t, és kísérletileg kapcsolatba hozhatók a rákkal. Az olyan rákot előidéző anyagok, mint például a cigarettafüst, hatásuk egy részét szabad gyökökként fejtik ki.
Kis mennyiségben az élet normális folyamatának melléktermékeként is létrejöhetnek szabad gyökök. Testsejtjeink mitokondriumnak nevezett erőművei egy kicsit "szivároghatnak". Ahelyett, hogy toxikus vegyi anyagokat szivárogtatnának ki, inkább néhány elektronjukat eresztik el. Ezeket az elektronokat az oxigén "fel tudja szedni". Az eredmény szabad gyökök keletkezése, melyek mint szuperoxidok ismeretesek. {Lábjegyzet:24 } A szuperoxidok is a tüdőn keresztül jutnak be a szervezetbe, mert a belélegzett oxigén kis százalékban valójában szuperoxid. Akkor is termelődnek szabad gyökök, amikor a szervezet a fertőzések ellen harcol. Noha ezekre a reakciókész molekulákra szükség van a baktériumok elleni küzdelemben, túl nagy számuk (vagy ha rossz helyen vannak jelen) károsíthatják az egészséges testszöveteket. Néhány cukor a normális vércukrot, a glukózt is beleértve egyesülhet testfehérjékkel, hogy szabad gyököket alkosson. Néhányan úgy hiszik, hogy a cukorbetegek magas vércukorszintje részben azért okozhat diabetikus komplikációkat, mert túlzottan felszaporodtak szervezetükben a szabad gyökök. A szabad gyökök keletkezésének egy másik jól ismert oka a sugárzás. {Lábjegyzet:25 }, {Lábjegyzet:26 } Az ezen az úton történő szabadgyök-termelődés talán nyújt némi magyarázatot arra, miért nőtt meg az atombomba túlélőinek rákra való esélye Hirosimában és Nagaszakiban. A szabad gyökök és az oxidáció folyamata összefüggést mutat a szívbetegséggel is. Az oxidálódott koleszterinnek mint fő gonosztevőnek ugyancsak köze van a szívbetegség előidézéséhez. A a szívbetegségről szóló harmadik fejezet bővebb információt nyújt erről a fontos összefüggésről.
Persze tehetünk egyet s mást, hogy korlátozzuk a szabad gyökökkel való érintkezésünket, mivel azonban minden élő dolog termeli őket, teljesen nem tudjuk kikerülni ezeket az igen reakciókész vegyületeket. Ezért a legtöbb szakember azt javasolja, hogy a szabad gyökök elkerülése érdekében erősítsük meg antioxidáns-védelmüket. Ezek a javallatok növelték meg az olyan antioxidáns hatású táplálékkiegészítők vonzerejét, mint a C-, az E-vitamin és a béta-karotin. Aligha kell említenem, hogy az amerikaiak túlnyomórészt megszívlelik ezeket a javallatokat. Az antioxidáns étrendek lényegileg minden egészséges élelmiszert árusító bolt választékában megtalálhatók szerte az országban.
Varázsuk és népszerűségük ellenére nem minden antioxidáns jó. Nagy mennyiségben paradox módon "prooxidánsként" hatnak, olyan vegyületként, amely kedvez a szabad gyökök kialakulásának. Ez igaz a C- és az E-vitaminra éppúgy, mint más antioxidánsokra, például a szuperoxid-diszmutázra és a glutationra. {Lábjegyzet:27 }
 

A melatonin mint antioxidáns

A legtoxikusabb oxigénmentes gyök egy hidroxilgyöknek nevezett vegyület. {Lábjegyzet:28 } Szerencsére a melatonin hatékony antioxidáns, amely elbánik ezzel a gyökkel. Még erősebb, mint a széles körben népszerűsített, glutationnak nevezett természetes antioxidáns. Egy laboratóriumi kísérlet során a melatonin ötször hatékonyabb antioxidánsnak bizonyult, mint a glutation, {Lábjegyzet:29 } – még az E-vitaminnál is jobb a toxikus peroxil-gyök kezelésében. A szakirodalom leírja, hogy bizonyos karcinogénektől, vegyszeres gyomirtó szerektől és sugárzástól eredő, szabad gyök okozta károsodás ellen védelmet nyújt a melatonin. {Lábjegyzet:30 } Néhány szabad gyököt a Függelék VI.-ban mutatunk be, a melatonin mint antioxidáns szerepét pedig a Függelék VII.-ben szemléltetjük.
 

A rákos daganatok megelőzése, vagy segítség az ellenük folytatott harcban

Már láttuk, hogy a melatonin mint anti-oxidáns hogyan fejt ki erőteljes hatást a rákos elváltozások megelőzésében. Ennek a hormonnak azonban – úgy tűnik – vannak más rákellenes tulajdonságai is. Kísérlet igazolta, hogy a melatonin lelassítja a mellrákos sejtek növekedését. {Lábjegyzet:31 } A melatoninnak a rák megelőzésében és kezelésében mutatkozó pozitív hatásai valószínűleg az immunrendszer működését, hatékonyságát előmozdító jellegzetességeiből erednek.

Az immunitás fokozása

A svájci dr. Georges Maestroni és kollégái végeztek néhány bámulatos kísérletet, ami a melatonin immunrendszerre gyakorolt kritikus szerepét vizsgálta. Az egyik megdöbbentő eredményt mutató kísérletben egerek két csoportja szerepelt. Az egereket szándékosan veszélyes vírussal fertőzték meg, majd stresszhelyzetnek tették ki őket. Az egyetlen különbség az volt, hogy az egyik csoport tagjait melatoninnal injekciózták be. Az eredmény elképesztő volt: a 30. nap végére a melatoninnal nem kezelt egereknek 92 százaléka elpusztult, míg a melatoninnal kezelteknek csak 16%-a halt meg. A halálozásban tehát bámulatos, ötszörös különbség mutatkozott. {Lábjegyzet:32 }
A további kutatás fényt derített néhány olyan folyamatra, amelynek révén a melatonin kifejti immunfokozó hatásait. Maestroni csoportja egy másik kísérletben bebizonyította, hogy a melatonin úgy hat bizonyos segítősejteknek nevezett fehérvérsejtekre, hogy immunstimuláló vegyületek előállítására sarkallja őket. {Lábjegyzet:33 } E vegyületek közül néhánynak megvan a képessége, hogy szabályozza az immunrendszer kulcsmirigyét, a csecsemőmirigyet, és a stresszhatásokkal is segítenek megbirkózni. Röviden szólva: a kutatók rájöttek, hogy az agy, az immunrendszer és az endokrin rendszer hogyan van kölcsönhatásban egymással, amikor stressznek vagyunk kitéve. Azt gondolták, hogy ez az újonnan felfedezett kölcsönhatás segíti az immunrendszer működését, és így nagy szerepet játszik a gyógyulásunkban, amikor a sok stresszhormon vagy túlzott követelmények legyengítenek.
 

Segít megbirkózni a stresszel és fenntartani a jó közérzetet

Georges Maestroni és svájci munkatársai műve bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a melatoninnak szerepe van a stressz immunrendszerre gyakorolt hatásainak csökkentésében. {Lábjegyzet:34 } Úgy tűnik, a melatonin jelentős hatást gyakorol értelmünkre és testünkre más módokon is. Befolyásolja akár a stresszt, akár más tényezőket, melyek negatív életszemlélet irányába terelnek bennünket. Bizonyíték van arra, hogy a melatonin szerepet játszhat a pozitív hangulat és szemléletmód fenntartásában.
Meg kell említenünk a melatonin hangulatjavító hatásait vizsgáló kísérletet, ugyanis van néhány bizonyíték, mely szerint a melatonin hozzájárulhat az ember jó közérzetéhez.
1. A depresszió kezelésére használt legnépszerűbb szerek közül néhány, mint a Prozac, a Zoloft és a Paxil, megemelik a szerotoninszintet. Ezt a vegyületet a szervezet melatonin készítésére használja.
2. Az öngyilkosságok áldozatainak agyában boncoláskor lényegesen kevesebb melatonint találtak, mint másokéban, akik ugyanabban az életkorban és a napnak ugyanabban az időpontjában haltak meg. {Lábjegyzet:35 }
 

Segíthet a koleszterinszint és a vérnyomás csökkentésében

A melatonin koleszterincsökkentő tulajdonságait állatokon és embereken végzett vizsgálatok egyaránt bizonyították. Hongkongi kutatók koleszterinben gazdag táplálékkal etettek patkányokat, s amikor kialakult náluk a magas koleszterinszint, melatonint adtak nekik. A patkányok teljes koleszterinszintje csökkent, csakúgy, mint a két "rossz" koleszterin kombinált értéke (VLDL és LDL). {Lábjegyzet:36 } A szerzők a melatonin beadását követően megmérték az epesavszint emelkedést a patkányok székletében. Ez azt jelezte, hogy a patkányok mája epévé alakította át a vérkoleszterint, majd kiürült a szervezetükből.
Ugyanez a kísérlet olyan patkányokat is vizsgált, amelyeknél a magas koleszterinszintet a csökkent pajzsmirigyműködés okozta. Ezeknek a patkányoknak, amikor melatonint kaptak, a védelem szerepét betöltő HDL-szint-jük némileg emelkedett. A szerzők ebből arra következtettek, hogy a melatonin a patkányokban serkenti a természetes koleszterinkiküszöbölő mechanizmusokat, mivel előmozdítja a koleszterin epévé válását, és növeli a védelmi szerepet játszó HDL-szintet.
Az állatkísérletek mellett, melyek azt mutatják, hogy a melatonin fokozza a koleszterin eltávolítását, emberi szövetekkel végzett vizsgálatok alapján arra is van bizonyíték, hogy a melatonin az emberi sejtek által előállított koleszterin mennyiséget is képes csökkenteni. Német kutatók bebizonyították, hogy a melatonin az emberi sejteket koleszterintermelési szintjük csökkentésére készteti. {Lábjegyzet:37 } A csökkenés mértéke döbbenetes volt: csaknem 40%.
A szívbetegségnél egy másik fontos tényező a magas vérnyomás. Állatkísérletek alapján feltételezzük, hogy a melatonin ezt is normalizálja. {Lábjegyzet:38 } Nyilvánvalóvá vált, hogy a melatonin képes visszafogni a szimpatikus idegrendszer aktivitását, ami ráadásul a magas vérnyomást és a pulzusszámot is bizonyítottan csökkenti. {Lábjegyzet:39 }
A szimpatikus idegrendszer aktivitása növelheti a vérnyomást és a szívritmusproblémák kockázatát. Embereken végzett vizsgálatok alapján feltételezik, hogy a melatonin véd e hatások ellen azáltal, hogy tompítja a szimpatikus rendszert. {Lábjegyzet:40 }
 

Részleges megoldás a csontritkulásra?

Dr. Renven Sandyk, a New York-i Albert Einstein College of Medicine kutatója újabban készített egy tanulmányt a melatoninnak a csontritkulás megelőzésében betöltött szerepéről. {Lábjegyzet:41 } A melatoninra az optimális kalcium-anyagcseréhez is szükség van, mivel csökkenti a kortizolnak nevezett kalciumrabló hormon szintjét. A melatonin hatással van a prosztaglandinoknak (PGs) nevezett vegyületcsoportra is. Az egyik különleges prosztaglandin, a PGE – úgy tűnik – csonttömegveszteséget okoz. A melatonin gátolja a prosztaglandin szintézisét, és így csökkenti a csontokban az egészségére káros vegyületek szintjét. {Lábjegyzet:42 }
A melatoninnak az alvás javításán és a hirtelen időeltolódás átvészelésén kívüli hasznát a 3. ábra {Kép:03 – A melatonin feltételezett hatásai} sorolja fel.
 

Melatonin: tényleg csak jót mondhatunk róla?

Mi az akadálya – eddig említett pozitív hatásai ellenére – a melatonin mindent elsöprő nemzetközi sikerének? Az egyik tényező, ami megakadályozza, hogy a melatonin a világ legnépszerűbb táplálékkiegészítője legyen, a kormányzat hozzáállása. Anglia és Kanada másképp kezeli, mint az Egyesült Államok, ahogy a 4. ábra {Kép:04 – A melatonin készítményekre vonatkozó szabályok Angliában, Kanadában és az Egyesült Államokban} is mutatja.
Figyeljük meg, hogy Angliában és Kanadában a vegyületet csak legálisan, receptre lehet kapni. {Lábjegyzet:43 } Az Egyesült Államokban a melatonint táplálékkiegészítőnek tekintik. A törvény tiltja, hogy az FDA a piacon táplálékkiegészítőként forgalmazott vegyületeknél a hatékonyságra és biztonságra vonatkozó vizsgálatokat elvégezze. {Lábjegyzet:44 } Az ellenőrzés és a felelősségre vonhatóság hiánya némi aggodalomra ad okot.
 

A tisztasággal kapcsolatos kérdések

Az egyik legfontosabb probléma a melatoninként piacra dobott vegyületek tisztasága. Az Egyesült Államokban a táplálékkiegészítők gyártóitól nem kívánják meg, hogy bemutassák a tisztaságra vonatkozó tanúsítványt valamilyen ellenőrző testületnek, még a melatonin gyártóját sem kell feltüntetni. A terjesztők ezt "szabadalmi információnak" tekintik. {Lábjegyzet:45 } Ezek a szabályok jogosan keltenek bennünk aggodalmakat. Hat vizsgált termékből négyről megállapították, hogy kémiailag nem azonosítható szennyeződéseket tartalmaz. {Lábjegyzet:46 } Az L-triptofánnal kapcsolatos egy korábbi esetre tekintettel ez baljóslatúnak mondható. Sokan emlékeznek rá, hogy az L-triptofánt egy szerkezetileg a melatoninnal rokon vegyületet, hogyan hoztak összefüggésbe 40 halálesettel és mintegy 2000 bénulásos megbetegedéssel a gyártás során belekerült szennyező anyagok miatt. {Lábjegyzet:47 }
Saját megjelölésük szerint néhány melatoninterméket állati forrásokból nyertek, például a szarvasmarhák tobozmirigyéből. {Lábjegyzet:48 } Ez a téma nagyobb jelentőséget kapott annak új keletű felismerésével, hogy az állatok idegrendszeri megbetegedései – mint például a kergemarhakór – átvihetők az emberekre. A tizedik, "Állatbetegségek és emberi egészségkockázat" c. fejezet foglalkozik ezzel és más állati betegségekkel.
A melatonin szennyeződésére vonatkozó kérdések mellett van egy másik jelentős probléma is: a gyártóknak nem kell igazolniuk senkinek, hogy egyáltalán van-e melatonin a termékeikben. Ez persze kérdéseket vet fel a táplálék-kiegészítő hatékonyságát illetően.

A hosszú távú fogyasztás kockázata ismeretlen

Még ha feltételezhetnénk is, hogy valamennyi melatoninkészítmény 100 százalékosan tiszta, és csak annyit tartalmaz a vegyületből, amennyit ígér, akkor is van néhány dolog, ami hosszú távon kételkedésre ad okot. Melyek azok a hosszú távú potenciális problémák, amelyeket a kiegészítő nagy mennyiségben történő szedése okozhat? Még dr. Reiter, a melatonin egyik legnagyobb híve és ajánlója is rákényszerült, hogy most, 1995-ben elismerje: a legtöbb melatoninkísérletet csak néhány emberen végezték el, és még nem tudjuk kinek nem szabadna melatoninkészítményeket szednie. {Lábjegyzet:49 } Azok az adagok, melyek messze meghaladják sok táplálékkiegészítő normális élettani szintjét, egy bizonyos időn túl gyakran több problémát okoznak, mint amennyi pozitív hatásuk van. {Lábjegyzet:50 }
Itt kell megemlítenünk az egyik legkorábbi melatoninkísérlet eredményeinek elferdítését. Repüléskor az időeltolódás átvészelése rosszabb volt abban a csoportban, amelynek tagjait arra kérték, hogy utazás előtt néhány nappal kezdjék el szedni a melatonint ahelyett, hogy elutazásuk napjáig várnának. Ebből arra következtethetünk, hogy a melatonin rendszeres szedése talán gátolja a vegyület néhány jótékony hatását, amikor arra éppen szükség lenne. {Lábjegyzet:51 }
 

A szexuális életre gyakorolt hatások: a melatonin talán kétélű fegyver

A szexuálitás területén a melatonin nem bizonyult előnyösnek – kiderülhet róla, hogy kétélű fegyver. Normális élettani körülmények között a magasabb melatoninszint jótékonyan hat a szexuális életre, nagy mennyiségben azonban lehetnek nem kívánatos mellékhatásai is.
Laikusok a melatonint mint szexuális teljesítményjavítót éltetik, de e könyv megírásakor nincs olyan tudományos bizonyíték, amely támogatná ezt az állítást. Még dr. Reiter is, aki az egészségügyi szakirodalomban a melatoninról megjelent adatokat pozitív megvilágításban értelmezte, jó hírű tudományos kutatóként elismeri, hogy "nincs meggyőző bizonyíték a melatoninnak az egyén nemi életére gyakorolt javító hatására". {Lábjegyzet:52 } Az érem másik oldala – Reiter vizsgálatai szerint –, hogy a melatonin néhány öregedés elleni hatása idősebb korban is segíthet megőrizni a szexuális aktivitást. Ez azonban várható is. Amennyiben a hormon valóban segít az általános fiatalság státusát megőrizni, elvárnánk, hogy jótékony hatásai az egész szervezetre érvényesek legyenek, a szexuális és a genitális rendszert is beleértve.
A melatonin néhány a nemi szervekre gyakorolt jótékony hatását megállapították már. Egy dél-afrikai kísérlet kimutatta, hogy azoknak a férfiaknak, akiknek vérében több a melatonin, a magfolyadékukban is több van belőle. Jobb a spermiumok mozgókészsége, és ez nagyobb termékenységet jelent. {Lábjegyzet:53 }
Ezzel ellentétes bizonyíték is van: feltételezik, hogy a melatonin talán gátolja a szexuális funkciókat. Állatoknál megfigyelték, hogy a magas meletoninszint megakadályozza, hogy átmenjenek a pubertáson. {Lábjegyzet:54 } Ezt a hatást "antigonadoptropikus" hatásnak nevezik. {Lábjegyzet:55 } Egy, a 20-as éveinek közepén járó férfi kórtörténete – aki nem jutott át a pubertáson – szemléltette ezt. A szexuális érésében jelentkező késés miatt megvizsgálták és megállapították róla, hogy melatoninszintje a normális ötszöröse. Végül túljutott a nemi érésen, miután melatonin szintje lecsökkent a normális határok közé. {Lábjegyzet:56 }
A rendkívül magas melatoninszint is összefüggésbe hozható a terméketlenséggel. Egy női sportolókon végzett újabb kísérlet során megállapították, hogy akik nem menstruáltak, azoknak hétszer olyan magas volt a melatoninszintjük, mint azoké az sportolónőké, akik igen. {Lábjegyzet:57 } Természetesen ez felveti a "tyúk vagy a tojás" kérdését. Ahogy később látni fogjuk, a testgyakorlás következménye is lehet a magasabb melatoninszint. Akkor viszont a magasabb melatoninszintnek az lehet a következménye, hogy elnyomja a női nemi funkciókat. {Lábjegyzet:58 } Tehát az abnormálisan magas melatoninszint (azoknál, akik táplálékkiegészítőként szedik, vagy egészen szigorú edzést végeznek) az egyén nemi érdekei ellen dolgozhat.

A melatonin kölcsönhatásba lép a felírt gyógyszerekkel

Amikor korábban az oxidációs reakciók és a szabad gyökök működését magyaráztuk, említettük, hogy képesek elpusztítani a mérgeket és a nem kívánatos idegen anyagot. Mivel a melatonin szabadgyök-pusztító, le fogja csökkenteni a szervezet szabadgyök-szintjét, és ez végzetesen hathat a gyógyszert szedő egyénekre. Ennek az az oka, hogy a gyógyszerek vegyi anyagokat tartalmaznak, melyeket a szervezet méregként kezel. Az oxidáció és a szabad gyökök segítenek kiküszöbölni néhányat e mérgek közül. A baj az, hogy ennek az akciónak a visszaszorításával bizonyos mérgek szintje emelkedni fog a vérben, és ez potenciálisan életveszélyes hatásokat von maga után. Például a Mevacornak (Iovastatin), a népszerű koleszterincsökkentő szernek és a Coumadinnak (Narfarin) egy közönséges véralvadásgátló gyógyszernek szüksége van a szabad gyökökre, oxidációra és a máj híres citokróm P450-es rendszerére. E funkció csökkenéséről bebizonyosodott, hogy komoly izomfájdalmakat és tényleges izompusztulást okoz a vérben lévő Iovastatin túlzott beépülésének köszönhetően. A Nafarinnal még rosszabbak az eredmények. Amikor ez az előbb említett funkció lecsökken, igen magas méregszint alakulhat ki. Ráadásul ez komoly vagy akár végzetes vérzéseket is előidézhet a vér túlzott "elvékonyodása" következtében. Közönséges gyógyszerek sokasága számít az oxidációs reakciók és a szabad gyökök működésének erre a rendszerére. Ilyenek az antibiotikumok, az Erytromicin, a magas vérnyomás elleni tabletta, a Nifedipin (Procardia), a Quinidin (szívritmus-stabilizáló), a gombaölő szer, a Ketoconazol (Nizoral) és az allergiára használatos tabletta, a Terfenadin (Seldane). {Lábjegyzet:59 }
A melatoninra vonatkozó figyelmeztetéseket és a melatonin esetleges negatív hatásait az 5. ábra {Kép:05 – A melatonin készítmények kockázatai - mire figyeljünk?} foglalja össze.
 

Hogyan tovább?

Van-e bármi módja annak, hogy biztonságosan alkalmazzuk ezt a csodálatos szert, szem előtt tartva mindazt, amit kívánatos hatásairól és esetleges mellékhatásairól elmondtunk? Szerencsére van. Ahogyan korábban említettük, a melatonin természetes hormon, amit az egészséges emberi szervezet elő tud állítani. Megtanulhatunk stratégiákat, melyekkel növeljük a melatonin mennyiségét. Ez a tiszta, hamisítatlan, biztonságos mennyiségű melatonin megfelelő előállítását biztosítja.
 

Hogyan növelhetjük melatoninszintünket?

Ha egy üzem művezetője egy futószalagon javítani szeretné a termelést, a siker valószínűségét növeli, ha alaposan megismeri a termelési folyamat minden aspektusát. Ugyanígy, ha a lehető legmagasabbra akarjuk emelni melatoninszintünket, meg kell ismernünk és értenünk, hogyan termeli a szervezet ezt az életbevágóan fontos hormont.
A melatonin termelés a tobozmirigyben történik, ami az agynak pontosan a közepében elhelyezkedő parányi szerv. {Lábjegyzet:60 } Elhelyezkedését a 6. ábra {Kép:06 – A tobozmirigy} mutatja.
Ez a mirigy kb. akkora, mint egy kukoricaszem fele, és az alakja olyan, mint egy miniatűr fenyőtobozé. Ez magyarázza nevét: a latin pineális a pinea szóból származik, ami azt jelenti: fenyőtoboz. {Lábjegyzet:61 } Fontosságának bizonyítéka, hogy az emberi magzat fejlődése folyamán ez a mirigy formálódik ki elsőként. A fogantatás után már három héttel világosan megkülönböztethető. {Lábjegyzet:62 }
Fontos megjegyezni, hogy a tobozmirigy több annál, hogy csak melatonintermelő üzem legyen. Ez a parányi mirigy legalább négy fontos vegyületet választ ki, {Lábjegyzet:63 }, {Lábjegyzet:64 } ahogy a 7. ábrán {Kép:07 – A tobozmirigy termelte vegyületek} felsoroltuk.
A melatonin kémiai előállítása négy lépésben megy végbe. A 8. ábrán {Kép:08 – A melatonintermelés lépései} vázoljuk őket.
A biokémiában jártas olvasó a Függelék VIII.-ban megtalálhatja a melatonin bioszintézi-sének biokémiai származási térképét.
 

A melatonintermelés szabályozása

A szervezet gondosan szabályozza a melatonintermelést, {Lábjegyzet:65 } amely optimálisan csak éjjel és sötétben történik. A nap egyes fázisait délután 2-től hajnali 3-ig a 9. ábra {Kép:09 – Melatoninszint-változások a nap során} vázolja fel.
Éjszaka a melatoninszint 5–10-szer magasabb, mint a nap folyamán. {Lábjegyzet:66 } A világosság/sötétség jelzés a látóidegeken keresztül jut az agyban lévő ellenőrzőközpontba, ahol testünk "órája" helyezkedik el. Ez az óra azt is előírja a tobozmirigynek, hogy nappal ne termeljen melatonint. Amikor az ellenőrző központ a szemeken keresztül megkapja a sötétség jelét, arra sarkallja a tobozmirigyet, hogy termeljen melatonint, ami aztán a véráramba kerül. {Lábjegyzet:67 }
Állatkísérletek jelzik, hogy sötétben a retina, ez a szem hátoldalán lévő szövet önmaga is tud közvetlenül melatonint termelni. {Lábjegyzet:68 }
A tobozmirigy nem raktározza a melatonint. Egyszerű diffúzió útján távozik onnan. {Lábjegyzet:69 } Termelési idejének kezdeti szakasza rövid, néhány perc, de ezt egy második, hosszabb fázis követi. {Lábjegyzet:70 } Ennek eredményeképpen nem számíthatunk naponta az előző napi bőséges melatoninra, minden egyes este újabb jelentős melatoninadagra van szükségünk.
A szervezet melatonintermelésében közrejátszó néhány tényezőt a 10. ábrán {Kép:10 – A melatonintermelésben közrejátszó tényezők} szemléltetjük.
 

A melatonintermelés fokozása természetes módon

Hogyan alkalmazhatjuk mindazt, amit a melatonin kémiájáról és szabályozásáról megtudtunk, hogy serkentsük ennek a létfontosságú hormonnak a termelését saját szervezetünkben? A fejezet hátralévő részében választ találunk erre a kérdésre.
 

Korán tegyük ki magunkat a ragyogó fénynek

Az egyik első és igen nagyra becsült tanulmányt, amely a napfény és a melatonin összefüggését vizsgálta, 1988-ban publikálták. Finnországban a kutatók megállapították, hogy azoknál a patkányoknál, amelyek természetes napfénynek voltak kitéve, jelentősen magasabb volt az esti melatoninszint, mint azoknál, amelyeket ugyanilyen mennyiségű, de mesterséges világosságnak tettek ki. {Lábjegyzet:71 } A két csoport melatoninszintjében jelentkező különbséget a 11. ábrán {Kép:11 – A természetes fény kedvez a melatonin termelődésének} láthatjuk.
A természetes külső fény sokkal intenzívebb, mint a mesterséges. A természetes fény egy ragyogó, verőfényes nyári napon elérheti a 3000 luxot is. {Lábjegyzet:72 } Egy világos belső környezetben viszont csak 400 lux lehet, a nappali verőfény nem egészen 15%-a. {Lábjegyzet:73 } Az orvosi kutatás igazolja azt a jó tanácsot, amit Ellen White adott egy évszázaddal ezelőtt. A 12. ábrán {Kép:12 – A napfény a természet csodálatos gyógyító eszköze} idézzük. {Lábjegyzet:74 }
Érdekes megfigyelés, hogy az ember öregedésével arányosan egyre több napfényt igényel. Figyeljük meg ezt az alábbi három tényt:
• A melatonin lelassítja az öregedési folyamatot.
• Ahogy öregszünk, egyre csökken melatonintermelésünk.
• Ha nappal természetes fénynek vagyunk kitéve, éjjel megnő a melatonintermelés.
Összegzésül tehát azt mondhatjuk, hogy ha le akarjuk lassítani az öregedési folyamatot, növelni kell melatonintermelésünket azáltal, hogy több napfénynek tesszük ki magunkat. Ez segít kárpótolni a melatonintermelés természetes gyengülését. Ellen White megértette, hogy az idősebbeknek több napfényre van szükségük. Megállapítása a 13. ábrán {Kép:13 – Idősebbeknek több napfényre van szükségük} olvasható. {Lábjegyzet:75 }
A ragyogó, természetes fény növelheti a szerotonin termelést nappal, ami meggátolja a depressziót és a kimerültséget. {Lábjegyzet:76 }

Éjszaka kerüljük el a fénnyel való érintkezést

Évekkel ezelőtt rájöttek, hogy embereknél az esti világosság elnyomja a melatonintermelést. {Lábjegyzet:77 } Éjjel tehát el kell kerülni a fénnyel való érintkezést, napközben pedig maximumra kell fokozni. Tudjuk, hogy éjjel a kis intenzitású fény (50 lux) nem okoz problémát, de 500 lux vagy annál több fény éjjel jelentős mértékben elnyomja a melatonintermelést. Ha ezt figyelembe vesszük, érdemes minimumra csökkenteni a fénnyel való érintkezést az éjszakai órák során, és ahol éjjel is szükség van világításra (például a fürdőszobában), alkalmazzunk olyan halványat, amilyet csak lehet.
A nyugati országokban a késő éjszakai fennmaradás szokása általában összefügg azzal, hogy ezekben az órákban is jelentős mennyiségű fényhatás éri az embereket. A melatonintermelés szempontjából jobb korán ágyba bújni – hogy az éjszakai sötétség előnyeit élvezzük –, majd korán kelni. A korai lefekvés egészségügyi előnyeit száz éve kimutatta már Ellen White, ahogy a 14. ábrán {Kép:14 – Jobb az éjfél előtti alvás} lévő idézetből is kitűnik.
 

A testgyakorlás fokozza a melatonintermelést

Carr és kollégái néhány évvel ezelőtt megvizsgáltak két egészséges nőt. Bebizonyították, hogy szobakerékpáron végzett egyórás testgyakorlás megduplázta, sőt megháromszorozta a melatoninszintet. {Lábjegyzet:78 } Más kísérletek is demonstrálták, hogy a fizikai testgyakorlás képes fokozni a melatoninszintet. {Lábjegyzet:79 }
 

Fogyasszunk melatoninban gazdag táplálékot!

Sok táplálékban van melatonin. Ha természetes, melatoninban {Lábjegyzet:80 } gazdag táplálékokat fogyasztunk, megemelkedik a véráramban jelen lévő melatonin szintje. A melatoninban gazdag élelmiszereket a 15. ábrán {Kép:15 – Melatoninban gazdag táplálékok} soroltuk fel. {Lábjegyzet:81 }, {Lábjegyzet:82 }
 

Együnk triptofánban gazdag táplálékokat!

Mint említettük, a tobozmirigynek triptofánra van szüksége, hogy szerotonint és melatonint termeljen. Ezért ha melatoninszintünket optimalizálni akarjuk, azt gondolhatnánk, hogy nagy mennyiségben kell magunkhoz vennünk triptofánt. {Lábjegyzet:83 } Állatkísérlet demonstrálta, hogy az L-triptofán megnövekedett mennyisége valóban négyszeres emelkedést képes előidézni a melatoninszintben. Meglepő, hogy azoknál az állatoknál, melyeknek nem volt tobozmirigye, ugyanolyan figyelemreméltó emelkedés mutatkozott. Eszerint a belek is képesek triptofánból melatonint készíteni. Ez aztán jó hír, mert az öregedő állatok tobozmirigye a NAT-enzim csökkenése miatt hajlamos elveszíteni azt a képességét, hogy melatonint állítson a triptofán és a szerotonin építőköveiből. A gazdag triptofán forrásokat a 16. ábrán {Kép:16 – Triptofánban bővelkedő élelmiszerek} soroltuk fel. {Lábjegyzet:84 }
Az orvosi egyetemen azt tanították, hogy a tej bőséges triptofnforrás; ám ahogy láthatjuk, sok növény sokkal gazdagabb ebben a fontos aminosavban.
 

A B6-vitamin is növelheti a melatoninszintet

Állatkísérletek során kiderült: ahhoz, hogy a triptophanból szerotonin termelődjön, B6-vitaminra van szükség. {Lábjegyzet:85 } A szerotonin – emlékszünk még – egy vegyület, amit a tobozmirigy használ, hogy melatonint készítsen. Ha az embereknél is szükséges a B6 a szerotonintermeléshez, akkor e vitamin mennyiségének növelése segít emelni a melatoninszintet. A gazdag B6-forrásokat a 17. ábrán {Kép:17 – B6-vitaminban gazdag élelmiszerek} soroltuk fel. {Lábjegyzet:86 }
Kalciumra is szükség van, hogy a tobozmirigy melatonint termeljen. Egy kísérlet bebizonyította, hogy azoknak az állatoknak, amelyeket kalciumhiányos étrenden tartottak, összezsugorodott a tobozmirigyük. {Lábjegyzet:87 } A kalcium fontosságát támasztják alá a kalciumcsatornát blokkoló gyógyszereknek a melatoninszintre gyakorolt káros hatásai. Állatkísérletekben ezek a szívre és magas vérnyomásra való közönséges gyógyszerek csökkentik a melatoninszintet. {Lábjegyzet:88 }, {Lábjegyzet:89 } A magas kalciumtartalmú élelmiszereket a hetedik, "A nagy hús- és fehérjemítosz" c. fejezetben soroltuk fel.
 

A táplálékkorlátozás és a böjt fokozza a melatonintermelést

A korlátozott táplálékbevitelről kísérleti állatok esetében megállapították, hogy ilyenkor több melatonint termelnek, és ez megnyújtja az életidejüket. {Lábjegyzet:90 } Ezeknek az előnyös hatásoknak számos oka lehet. Állatkísérletek mutatják, hogy spártai étrenden a tobozmirigy működése fennmarad. Az egyik kísérlet során az állandó táplálékkorlátozás csökkentette a melatonin és a NAT-enzim termelésében a visszaesést, ami általában együttjár az öregedéssel. {Lábjegyzet:91 } A kísérlet végére azoknak a patkányoknak a melatonin- és NAT-szintje, amelyeknek megengedték, hogy annyit egyenek, amennyit akarnak, csak a fele volt azokénak, akiket gyéren tápláltak. Mindkét patkánycsoportban magas volt azonban a tobozmirigy szerotoninszintje. Az idősebb állatok a NAT csökkenő szintje miatt elvesztették melatonintermelő képességüket, mert a NAT a szerotonin melatoninná alakításához szükséges kritikus enzim. A szegényes, gyér étrend mellett az ember megőrizhet valamennyit a NAT elveszett működéséből. A NAT csökkent tevékenysége együtt jár az öregedéssel.
Nemcsak a táplálékkorlátozás jótékony, de a böjtölés is – úgy tűnik – segít megőrizni a tobozmirigy működését. Dr. Gerald Huether a németországi Göttingen pszichiátriai egyeteméről alaposan megvizsgálta ezt a témát. {Lábjegyzet:92 } A böjtölés valóban csökkenti a tobozmirigy melatonintermelését, de nappal olyan magas szintre növeli a melatonint, ami általában csak éjjel tapasztalható. {Lábjegyzet:93 } Ez látszatellentmondás. Az a megoldása (amelyre Huether és mások is rájöttek), hogy a böjtölés a tobozmirigyen kívüli melatonintermelést növeli meg. Az a kulcsfontosságú hely, ahol ez végbemegy, az enterokromaffin sejteknek nevezett specializált bélsejtek. Huether szerint a böjtölés óvja a tobozmirigyet azáltal, hogy nem engedi olyan keményen dolgozni, és a bélrendszerre hagyja, hogy átvegyen valamennyit a melatonintermelő munkából.
Elmélete kényszerítő erejű, mégis a legtöbben csodálkoznak, hogy táplálékkorlátozás segíthet a bélnek több melatonin előállításában. Huether feltételezi, hogy ez a böjtölés során a triptofán viszonylagos mennyiségnövekedésének köszönhetően megy végbe. Emlékezzünk rá, hogy a triptofán olyan aminosav, amit a szervezet melatonin előállítására használ. Sok ember úgy gondolja, hogy a szervezetünk által megemésztett legtöbb fehérje az elfogyasztott táplálékból származik. Normális helyzetben azonban a bél által megemésztett fehérje kétharmada magából a testből ered. A bélsejtek például igen rövid életűek, pusztulásukkor magukat is megemésztik a bélben. Naponta sok fehérjében gazdag váladékot is megemésztünk. Ezek a szövetek tele vannak triptofánnal, míg az elfogyasztott táplálék alig tartalmazza ezt az aminosavat. Az eredmény: a böjtölés alatt ezek a speciális bélsejtek könnyebben hozzáférhetnek a triptofánhoz, amiből azután melatonint készíthetnek, és felszabadíthatják a tobozmirigyet némi munka alól.
Láttunk már néhány módszert, amellyel természetes módon is növelhetjük szervezetünk melatonintermelését. Ezeket összegezzük a 18. ábrán {Kép:18 – Szokások, amelyek növelik a melatonintermelést}. Néhány tényező a melatonintermelés csökkenését eredményezi. Ezeket a 19. ábrán {Kép:19 – Életmódbeli tényezők, amelyek csökkentik a melatonin csúcsértékét} soroltuk fel.
A kutatás valószínűsíti, hogy a stressz és annak feldolgozatlan volta is redukálja a melato-nintermelést. {Lábjegyzet:94 } A stressz feletti uralkodás megfelelő stresszkezelő mechanizmusai, melyeket a tizennegyedik, "Stressz distressz nélkül" c. fejezetben találunk, létfontosságúak ahhoz, hogy a melatoninszintet természetes módon optimalizáljuk.
A koffein kerülendő, mert serkentőleg hat a szervezet stresszhormonrendszerére (a szimpatikus idegrendszerre), és gyengíti a melatonin-termelést, sőt akár hatórányi időszakra is le tudja állítani. {Lábjegyzet:95 } Általában álmatlanság vagy meg- megszakított, nyugtalan alvás az eredmény.
A stresszhelyzetek kezelésére világszerte az alkoholt használják, mint a leghétköznapibb szert. Az alkoholhoz nem lehet úgy folyamodni, mint egy gyógyszerhez, hogy javítsa a stresszhelyzetben lévő ember melatoninellátását. Az alkohol csökkenti a melatoninszintet. {Lábjegyzet:96 } Már az este hét körül elfogyasztott két kevert italnyi mennyiségről is bizonyítható, hogy öt vagy több óra hosszára is elnyomja a melatonintermelést. A melatonintermelés még éjfélkor is csak 41%-os volt.
Úgy tűnik, a dohány is melatonincsökkentő. Kutatások kimutatták, hogy a dohányosok esti melatoninszintje alacsonyabb, mint a nemdohányzóké. {Lábjegyzet:97 } Ez talán segít megmagyarázni a dohányzás jól ismert mellékhatását: általában baj van az alvás minőségével.

Bizonyos gyógyszerek csökkentik a melatonintermelést

A szimpatikus idegi serkentés elengedhetetlenül fontos a melatonintermeléshez. Ezt számos gyógyszer leronthatja még akkor is, ha gondoskodtunk az éjszakai sötétségről. {Lábjegyzet:98 }
Bizonyos gyógyszeres kezelések csökkentik a melatoninszintet. A leggyakoribb nyugtatószerek, a Haloperidol és a Chlorpromazin gátolják a végső lépést a szerotonin melatoninná való átalakulásában. {Lábjegyzet:99 } A béta-blokkolókról – mint a Propranolol és mások – bebizonyosodott, hogy jelentősen csökkentik a melatoninszintet, {Lábjegyzet:100} mert gátolják a tobozmirigy serkentésének kulcsfontosságú kémiai üzenetvivőjét.
Más szerek is lenyomják a melatoninszintet. Az altatók, a benzodiazefinek is beleértve, problémát jelentenek ilyen szempontból. {Lábjegyzet:101 } A pszichiátriai szerek – azok is, melyek a szerotonin megnövelése által működnek – veszélyeztethetik a melatonintermelést. {Lábjegyzet:102 }
A nem szteroid jellegű gyulladáscsökkentő szereket általában fájdalmak és gyulladások kezelésére használják. Ilyenek a fejfájás elleni készítmények, a menstruáció előtti tünetegyüttesre alkalmazott gyógyszerek, sőt még a megfázások és influenza kezelésére használt kombinációk is.
A mindennaposan használt Ibuprofenről kiderült, hogy már 400 mg-ja csökkenti a tobozmirigy melatonintermelését. {Lábjegyzet:103 } Az Indomethacin hosszan ható változatáról megfigyelték, hogy amikor 75 mg-os adagban délután 6-kor bevették, teljesen meggátolta a melatonin éjszakai termelődését. {Lábjegyzet:104 }
Még a túl nagy mennyiségű B12 is meg tudja bolygatni a melatonintermelést. Egy kísérlet lecsökkent melatonint bizonyított napi 3 mg-os B12-bevitellel összefüggésben. {Lábjegyzet:105 }
A 20. ábrán {Kép:20 – Gyógyszerek és kiegészítők, amelyek csökkentik a melatonint} felsoroljuk azokat a gyógyszereket és kiegészítőket, melyek csökkentik a melatonintermelést.
 

A trauma csökkenti a melatonintermelést

Amit a közegészségügyi szakemberek valaha "balesetnek" neveztek, azt most "nem szándékos sérülésnek" nevezik. Ennek a terminológiában végbement változásnak az az oka, hogy ezek az életet fenyegető vagy bénulást okozó balesetek gyakran megelőzhetők, mivel nem a vak végzet rossz fordulatai. A mind a négy végtag lebénulásától szenvedő páciensekre jellemző az idegi összeköttetés hiánya azok között a sejtcsoportok között, melyek kémiai üzenetközvetítőket szabadítanak fel a felső nyaki szimpatikus dúc és a tobozmirigy között. Megfigyelték, hogy nincs náluk különbség a nappali és éjjeli vizelet melatoninszintjében annak ellenére, hogy nagyobb mennyiségű melatonint választottak ki, ami legmagasabb szintjét nappal érte el. A mind a négy végtagra kiterjedő bénulás valójában csökkentette a teljes alvásidőt, és redukálta a mély, helyreállító alvás fázisainak százalékos arányát is. (Szaknyelven a 3. és 4. alvási fázist.)
 

El kellene kerülnünk az elektromágneses mezőket?

Valószínűleg kevés olyannyira vitatott téma létezik, minket az elektromágneses mezőké. Sokan érzelmileg kissé túlfűtötten viszonyulnak ahhoz a technológiai világhoz, amiben élünk, mert többségünk jelentős mértékben ki van téve elektromágneses forrásoknak. Dr. Reiter az elektromágneses mezővel való érintkezés csökkentésére idéz néhány korábbi kísérletet, amelyek alapján feltételezhető, hogy néhány elektromos forrás csökkentheti a melatoninszintet. {Lábjegyzet:106 } Az érvek nem elég meggyőzőek számomra, de vitathatatlanul bölcs dolog elkerülni az elektromos mezőket amennyire csak lehet. Például üljünk egy kicsit távolabb a számítógépünk monitorjától, elektromos takarónkat cseréljük ki egy gyapjútakaróra vagy hagyományos paplanra (vagy csak előmelegítőként használjuk). Ésszerű olyan távolságot tartani önmagunk és a többi otthoni elektromos készülék között, amekkorát csak lehet. {Lábjegyzet:107 }

Összegzés

A melatonin hihetetlenül értékes vegyület. Éppen csak kezdjük megismerni a mellékhatásait. A melatoninkészítmények nagy mennyiségben való használata néhány esetben komoly kárt okozhat. A legértelmesebb megoldásnak a természetes életmód megközelítése látszik, amely megemeli e figyelemreméltó hormon szintjét. Néhány embernek ez talán túl egyszerű. Talán különösen hangzik, és azokra a dolgokra emlékeztet, amelyeket anyáink és nagyanyáink hangsúlyoztak: egészséges étrend, rendszeres testgyakorlás, rendszeresség az alvásban, késő éjszakai tevékenységek kerülése, napsütés stb. E javaslatok, irányelvek egyszerűségük ellenére az egészségügyi kutatás szerint is hatásosak. Van azonban néhány dolog, amit szüleink és nagyszüleink sem ismertek fel: a triptofánban és melatoninban gazdag élelmiszerek fontosságát és a valaha ártatlannak gondolt szerek veszélyeit.
A melatoninra vonatkozó egyre gyarapodó ismereteink talán valóban megváltoztatják annak a módját, ahogy megpróbálunk válaszolni erre a gyakran feltett kérdésre: "Miért vagyok olyan fáradt?" Amikor a személyes kimerültség problémáival küszködünk, meg kell állapítanunk, hogy mi magunk merítjük ki azokat a mentális tényezőket, melyek hatnak a melatoninszintre. A természetes megközelítés az emberek többségének segít biztonságosan fokozni energiaszintjét, minimumra csökkenteni a kimerültségét és további jó hatások egész sorát átélni.